Caritas Lääkärit Oy

Caritas Lääkärit Oy on kotimainen, Oulussa vuonna 2012 perustettu, terveyspalvelujen tuottaja. Tarjoamme monipuolisia ja laadukkaita lääkäripalveluja yksityis- ja yritysasiakkaille Oulussa ja Raahessa. Olemme lähellä asiakkaitamme, ja toimimme vastuullisesti ja eettisesti. Palvelumme ovat kaikille avoimia.

Caritas Lääkärit Oy:n tausta on vahvasti yleishyödyllinen ja oululainen. Yrityksen toiminnasta syntyvä taloudellinen tulos ohjataan Caritas-Säätiön yleishyödylliseen toimintaan, jolla tuetaan vanhusten ja vammaisten hyvää elämää kehittämällä mm. vapaaehtoistyötä, vertaistoimintaa, uusia kuntoutusmuotoja ja arjen diakoniaa ikäihmisille. Tuotot jäävät toiminnan kautta hyödyttämään paikallisia ihmisiä ja jäävät lopulta aluetalouteen synnyttämään uutta työtä ja toimeentuloa. Haluamme toiminnallamme vaikuttaa yhteiskunnan inhimilliseen kehitykseen. Maksamme verot Suomeen.

Tästä työstä meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Caritas Lääkärit Oy:lle myönnettiin maaliskuussa 2017 sosiaali- ja terveyspalvelujen laaduntunnustus (Social and Health Quality Service, SHQS).

Caritas Lääkärit Oy:n pääomistaja on oululainen Caritas-Säätiö. Muita omistajia ovat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön omistama Diacor Terveyspalvelut Oy sekä oululainen Kauppias Kaarlo Merikosken Säätiö.